Business Enhancement

Światopogląd

Innowacja i doskonałość operacyjna są podstawą długoterminowych wyników biznesowych. Wszystkie operacje biznesowe mogą być prowadzone w sposób innowacyjny, a ich wydajność i efektywność może być radykalnie zwiększana za sprawą ukierunkowanych programów usprawniających aktywność operacyjną, o ile istnieje jasne i klarowne skupienie się na tym kierownictwa najwyższego szczebla oraz wiedza na temat transformacji.

Światopogląd

Innowacja i doskonałość operacyjna są podstawą długoterminowych wyników biznesowych. Wszystkie operacje biznesowe mogą być prowadzone w sposób innowacyjny, a ich wydajność i efektywność może być radykalnie zwiększana za sprawą ukierunkowanych programów usprawniających aktywność operacyjną, o ile istnieje jasne i klarowne skupienie się na tym kierownictwa najwyższego szczebla oraz wiedza na temat transformacji. 

Jak Możemy Pomóc?

Innowacje operacyjne

Tworzymy nowe, zorientowane na klienta modele operacyjne, przenosząc Twój biznes na wyższy poziom

Doskonałość operacyjna

We implement a culture of continuous improvement leading to sustainable benefits

Zmiany operacyjne i transformacja

Wdrażamy programy zmian operacyjnych i transformacji, które skutkują bardziej wydajnymi organizacjami

Jak Możemy Pomóc?

Innowacje operacyjne

Tworzymy nowe, zorientowane na klienta modele operacyjne, przenosząc Twój biznes na wyższy poziom

Doskonałość operacyjna

Wdrażamy kulturę ciągłego doskonalenia prowadzącego do trwałych korzyści

Zmiany operacyjne i transformacja

Wdrażamy programy zmian operacyjnych i transformacji, które skutkują bardziej wydajnymi organizacjami

Przykłady zadań, których się podejmujemy

 

 • Szybka i trwała redukcja kosztów operacyjnych

 • Optymalizacja wykorzystania zasobów

 • Reakcja na katastrofy biznesowe i regeneracja

 • Przygotowanie i obsługa zakłóceń biznesowych

 • Wzrost wydajności operacyjnej

 • Zwiększenie zwrotu z inwestycji

 

 • Przygotowanie modelu operacyjnego & wdrożenie

 • Poprawa wyników biznesowych

 • Optymalizacja handlowa

 • Due Diligence operacyjny

 • Turnaround operacyjny

 • Identyfikacja potencjału poprawy wydajności

 

Przykłady zadań, których się podejmujemy

Szybka i trwała redukcja kosztów operacyjnych

Optymalizacja wykorzystania zasobów

Reakcja na katastrofy biznesowe i regeneracja

Przygotowanie i obsługa zakłóceń biznesowych

Wzrost wydajności operacyjnej

Zwiększenie zwrotu z inwestycji

 Przygotowanie modelu operacyjnego & wdrożenie

Poprawa wyników biznesowych

Optymalizacja handlowa

Due Diligence operacyjny

Turnaround operacyjny

Identyfikacja potencjału poprawy wydajności

3 Kluczowe Elementy Realizacji Projektu

Stosujemy trzyetapowe podejście do realizacji projektu, które zapewnia pełny sukces i trwałość wyników.

U

Badanie

Faza Badania Biznesu służy do przeglądu operacji z perspektywy cyklicznego systemu zarządzania, perspektyw procesu i efektywności zarządzania. Rezultatem tej fazy jest szczegółowy opis przyczyny problemu wraz z potencjalnymi kierunkami rozwiązania i dokładną identyfikacją korzyści. Faza ta odbywa się dwa razy. Raz, aby zdefiniować potencjał, a drugi raz wspólnie z pracownikami firmy odpowiedzialnymi za doskonalenie biznesu. 

Poprawa

Faza Wzmocnienia Biznesu może być wdrożona poprzez iteracyjne podejście DMAIC, program Greenfield lub połączenie ich obu. Na tym etapie projektujemy rozwiązania bez względu na to, czy jest to nowy model operacyjny, wzrost wydajności pracy, zrównoważona redukcja kosztów lub inne potrzebne ulepszenia. Na tym etapie testujemy i wdrażamy różne rozwiązania w celu zapewnienia trwałości rozwiązań. 

Wzmocnienie

Faza Empower the Business koncentruje się na zapewnieniu trwałości zmian i szerszego zakorzenienia tworzonych rozwiązań. Jest to moment, w którym angażuje się wszystkich interesariuszy, także tych którzy wcześniej nie byli zaangażowani w projekt tak by stworzyć poczucie odpowiedzialności za nowe procesy. Etap ten jest zwykle prowadzony przez zarząd klienta (z naszym wsparciem) i skutkuje osiągnięciem pierwotnie zidentyfikowanych korzyści.

Metodologie, których używamy

Nie wierzymy w podejście, że "jedna metoda pasuje do wszystkiego". Zamiast tego tworzymy podejście za każdym razem, gdy rozpoczynamy nowy projekt i wykorzystujemy narzędzia, metody oraz najnowsze pomysły, które najlepiej pasują i przynoszą największe korzyści klientowi. Poniżej znajduje się lista niektórych z używanych przez nas narzędzi i metod:

 

Myślenie Systemowe

Metoda Lean

Modelowanie Behawioralne

Zarządzanie Agile

Modelowanie Danych

Cykliczne Zarządzanie

Metoda Six Sigma

Metoda TQM

Modelowanie Operacyjne

Korzyści z Projektu

Szybkość zmian

Średnio jesteśmy w stanie wprowadzić zmianę od 8 do 10 razy szybciej niż nasi klienci zrobiliby to samodzielnie

Korzyści finansowe

Realizowane przez nas projekty zwiększają zyski i obniżają koszty bez utraty jakości

Podejmowanie decyzji

Nasze programy zmian zwiększają poziom rzetelności oraz wartość decyzji zarządczych

Efektywność

Wdrożone zmiany powodują wyeliminowanie marnotrawstwa czasu i pozwalają osiągać lepsze wyniki

Jakość

Ograniczenie problemów operacyjnych poprzez wprowadzenie odpowiednich kontroli

Odpowiedzialność

Odpowiedzialność pracownika w zakresie realizacji i wykonywania zadań operacyjnych

Zwrot z Inwestycji

Nasze projekty szybko się zwracają i zazwyczaj zapewniają zwrot z inwestycji na poziomie od 2 do 3 razy.

Korzyści z Projektu

Szybkość zmian

Średnio jesteśmy w stanie wprowadzić zmianę od 8 do 10 razy szybciej niż nasi klienci zrobiliby to samodzielnie

Korzyści finansowe

Realizowane przez nas projekty zwiększają zyski i obniżają koszty bez utraty jakości

Podejmowanie decyzji

Nasze programy zmian zwiększają poziom rzetelności oraz wartość decyzji zarządczych

Efektywność

Wdrożone zmiany powodują wyeliminowanie marnotrawstwa czasu i pozwalają osiągać lepsze wyniki

Jakość

Ograniczenie problemów operacyjnych poprzez wprowadzenie odpowiednich kontroli

Odpowiedzialność

Odpowiedzialność pracownika w zakresie realizacji i wykonywania zadań operacyjnych

Zwrot z Inwestycji

Nasze projekty szybko się zwracają i zazwyczaj zapewniają zwrot z inwestycji na poziomie od 2 do 3 razy.

Sukces

Tworzymy kulturę operacyjną, która wywołuje nieustanny cykl samooceny, weryfikacji oraz doskonalenia poprzez lepsze przywództwo i wspólne zaangażowanie w realizację celów biznesowych.

Sukcesem organizacji są dla nas:

Nowa i świeża kultura organizacyjna
Proste i jasne cele
Precyzyjne punkty kontroli operacyjnej
Samodzielna i dojrzała siła robocza
pl_PLPolish